Rynek leasingu i wynajmu aut po zmianach przepisów podatkowych

Rynek leasingu i wynajmu aut po zmianach przepisów podatkowych

Początek 2019 roku to moment, w którym w życie wchodzą nowe przepisy podatkowe. Jest to szczególnie ważne dla firm wykorzystujących w swojej działalności samochody osobowe, zmienią się bowiem regulacje określające sposoby podatkowego rozliczania kosztów aut. Nowe regulacje mogą mieć wpływ na rynek leasingu i wynajmu aut
w Polsce.

Polski rynek motoryzacyjny przeżywa rozkwit, notując niemal co miesiąc kolejne wzrosty liczby rejestracji nowych aut. Główną zasługę w osiągnięciu tak dobrych wyników mają firmy, których zakupy stanowią ¾ wszystkich nowych rejestracji pojazdów. Jak podaje Związek Polskiego Leasingu, w ciągu trzech kwartałów 2018 roku instytucje finansowe wyleasingowały auta osobowe i pojazdy dostawcze do 3,5 t o łącznej wartości 26,7 mld złotych – to niemal 46 proc. wszystkich aktywów objętych leasingiem w bieżącym roku. Znaczącą większość tego wyniku obejmują auta osobowe (22,7 mld zł). Tegoroczny wyniki jest wyższy o 22,1 proc. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy ubiegłego roku.

Na dobrą kondycję branży wpływają pozytywnie również wyniki, jakie osiągają Grupa Volkswagen oraz Volkswagen Financial Services. Volkswagen Leasing, który finansuje leasing aut z Grupy, jest numerem jeden zarówno w rejestracjach samochodów na firmy leasingowe
(20 proc. udziału w rynku wg Instytutu Samar), jak i wśród firm CFM (16 proc. udziału w rynku wg PZWLP[1]). Do końca października bieżącego roku sfinansował ponad 33 tys. aut marek
z Grupy Volkswagen, o łącznej wartości 2,97 mld zł.

Po zmianach przepisów podatkowych

Co się zmieni, gdy zacznie obowiązywać ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw? Wejdą w życie nowe sposoby rozliczenia kosztów samochodów osobowych w firmach. Obecnie podatnicy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pełną wysokość raty leasingowej.

Po wejściu przepisów w życie, opłaty leasingowe dotyczące samochodów osobowych będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej kwota 150 000 zł dla aut spalinowych i hybrydowych oraz 225 000 zł dla aut elektrycznych (po uzgodnieniu z Komisją Europejską), pozostaje względem wartości pojazdu. Wysokość odliczeń zmieni się również
w zależności od tego, w jaki sposób auto jest użytkowane w firmie
– wyjaśnia Jarosław Stepaniuk, Dyrektor Zarządzający Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce.

Wartość samochodu, jaka powinna zostać przyjęta przy rozliczeniach, to:

  • Cena netto, jeśli przedsiębiorca odlicza 100% VAT (pojazd używany jest wyłącznie
    w celach służbowych oraz prowadzona jest ewidencja przebiegu).
  • Cena netto powiększona o 50% VAT, gdy pojazd używany jest zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych.
  • Cena brutto, jeśli przedsiębiorca nie odlicza VAT.

Amortyzacja i najem

W przypadku najmu samochodów ograniczenia w rozliczaniu podatkowym miesięcznej raty będą analogiczne jak w leasingu. Jedynie dla umów do 6 miesięcy, aby obliczyć odsetek opłat możliwych do ujęcia w kosztach, należy zastosować wartość przyjętą dla celów ubezpieczenia.

Zakładane w ustawie zmiany wprowadzą dla firm podniesiony limit amortyzacji, który obecnie wynosi 20 000 euro. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to 150 000 zł. Limit obejmie jednak nie tylko odpisy amortyzacyjne, lecz również – w przypadku sprzedaży auta – wydatki poniesione na jego nabycie pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Koszty eksploatacyjne i ubezpieczenie

Wedle nowych przepisów wprowadzone zostanie ograniczenie w ujmowaniu w kosztach z tytułu uzyskania przychodów kosztów eksploatacyjnych, czyli napraw, przeglądów, a także paliwa, parkingów, myjni, opłat za autostrady oraz płynów eksploatacyjnych. Przedsiębiorcy używający samochodu w sposób mieszany (prywatnie i służbowo), będą mogli rozliczyć dla celów podatkowych ¾ kosztów. Firmy prowadzące ewidencję przebiegu pojazdu utrzymają prawo do rozliczenia całości kosztów związanych z używaniem auta.

Podobnie jak w przypadku amortyzacji, ustawodawca postanowił przy okazji nowelizacji zwiększyć limit rozliczenia kosztów związanych z ubezpieczeniem, z 20 000 euro do 150 000 zł, zachowując proporcję pomiędzy nowym limitem a wartością samochodu przyjętą do celów ubezpieczenia. Według dotychczasowej praktyki limit stosowany był do ubezpieczenia AC.

Podsumowując, wprowadzone zmiany są na pewno istotne dla przedsiębiorców korzystających z samochodów osobowych. Z jednej strony, podniesione zostały limity, które od przyszłego roku wyrażone będą w złotówkach, a także wprowadzono uproszczenia przy zastosowaniu kilometrówki. Z drugiej zaś pojawiły się limity dotyczące kosztów eksploatacyjnych – wskazuje Marcin Żochowski, Dyrektor Departamentu Rachunkowości Volkswagen Financial Services. – Nowe przepisy zawsze budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych i będziemy uważnie śledzić informacje i wyjaśnienia płynące z Ministerstwa Finansów oraz organów skarbowych. Jednocześnie mam nadzieję, że zmiany te nie przesłonią istotnych zalet leasingu, to jest zapewnienia mobilności przy znanych miesięcznych kosztach. Zaproponowane rozwiązania nie promują konkretnej formy nabycia czy używania samochodu.

 

[1] Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

Volkswagen Financial Services

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

Volkswagen Financial Services AG to holding należący do Volkswagen AG, zajmujący się sprzedażą usług finansowych na całym świecie. Volkswagen Financial Services AG to jedna z największych instytucji finansowych na rynku motoryzacyjnym, która działa w 51 krajach.

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce wchodzi w skład Volkswagen Financial Services AG i specjalizuje się w finansowaniu zakupu samochodów marek należących do Grupy Volkswagen. Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oferuje Klientom nowoczesne rozwiązania finansowe gwarantujące wygodę i pełną mobilność oraz usługi bankowości elektronicznej dla osób prywatnych i przedsiębiorców.

Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oferuje usługi leasingu oraz finansowania i zarządzania flotą zarówno klientom korporacyjnym, jak i mniejszym przedsiębiorcom. Finansując zakup marek samochodowych Grupy Volkswagen, zapewnia profesjonalne doradztwo flotowe i dostarcza nowoczesne rozwiązania umożliwiające efektywne zarządzanie firmowym parkiem pojazdów.

Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. koncentruje działania na rozwoju dedykowanej oferty ubezpieczeń komunikacyjnych dla klientów kupujących fabrycznie nowe samochody oraz odnawiających polisy. W ofercie znajdują się również pakiety gwarancyjne dla aut używanych. Spółka ściśle współpracuje z autoryzowanymi dealerami samochodowymi Grupy Volkswagen w zakresie obsługi produktów ubezpieczeniowych.

Kontakt dla mediów

Rynek leasingu i wynajmu aut po zmianach przepisów podatkowych

Piotr Żabowski
dfusion communication

piotr.zabowski@dfusion.pl